Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
แบบสอบถามความพึงพอใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (05 ก.พ. 2562)  
กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนว... (04 ก.พ. 2562)  
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (04 ก.พ. 2562)  
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (20 ธ.ค. 2561)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (19 ธ.ค. 2561)
ขอความร่วมือทุกครัวเรือนคัดแยกขยะที่ต้นทาง (17 ธ.ค. 2561)
การเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (29 พ.ย. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจั... (15 พ.ย. 2561)
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (12 พ.ย. 2561)
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (12 พ.ย. 2561)
การลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒... (06 พ.ย. 2561)
การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ (30 ต.ค. 2561)
กำหนดพื้นที่ถนนวงศ์วานิชเลียบทางรถไฟเป็นพื้นที่ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดแนว (05 ต.ค. 2561)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินการแผนสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต (11 ก.ย. 2561)
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวั... (01 ส.ค. 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ระหว่างเดือนเมษายน-... (17 ก.ค. 2561)
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (16 ก.ค. 2561)
ขอเชิญประชุมแนาวทางแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการเวทคืน (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ (26 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทง เทศบาล... (26 พ.ย. 2561)  

โครงการจิตอาสา “เราทำความ... (18 ต.ค. 2561)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (18 ต.ค. 2561)  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบร... (26 ก.ค. 2561)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ... (26 ก.ค. 2561)

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 256... (25 ก.ค. 2561)

โครงการย่อย กิจกรรมลานศิล... (22 ก.ค. 2561)

๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ การแข่งขั... (19 มิ.ย. 2561)

1 มิถุนายน 2561 เปิดโรงเร... (19 มิ.ย. 2561)

15 มิถุนายน 2561โครงการรณ... (19 มิ.ย. 2561)

16-17 มิถุนายน 2561 โครงก... (19 มิ.ย. 2561)

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมปร... (15 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (13 ม.ค. 2561)

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภ... (11 ม.ค. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (28 ธ.ค. 2560)

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้... (19 ธ.ค. 2560)

วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุ... (23 ต.ค. 2560)

ดาวเรืองเพื่อพ่อ (18 ต.ค. 2560)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุม... (19 ธ.ค. 2559)

"งานรวมพลังแห่งความภักดี ... (22 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี ห... (15 ม.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้น คสล. อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราค... (28 ธ.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่รอบบริเวณโรงฆ่าสัวต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธี... (29 พ.ย. 2561)  
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (22 ส.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งบริเ... (09 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (16 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวีและท่อระบายนำ คอร. หมู่ที่1... (28 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานเสริมผิวจราจร คสล. และปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล.แบบเห... (19 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.0003 ซ.ว... (20 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม1/8 ด้วยวิธีประกวดราคา... (23 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตรอกยายหวิน ซ.พัฒนาคม1/10 ม.1 กว้าง 8 เมตร หน... (14 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (20 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (10 ต.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (28 ก.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (14 ก.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ กิโลวัตต์ แบบออนกริด เทศ... (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม1/6 ถนนพัฒนาคม หม... (04 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม... (23 มิ.ย. 2560)
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจ... (15 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจร บริเวณเขตเทศบาลตำบลมา... (01 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤตรับโอนพนักงานเทศบาล (13 ธ.ค. 2561)  
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเ... (16 ก.ค. 2555)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนาย... (14 พ.ค. 2555)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน... (20 ม.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมา... (16 ธ.ค. 2554)
ที่ ชพ ๕๒๙๐๑/ว ๑๑๑๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหา... (21 ต.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
มลภาวะ (31 ต.ค. 2561)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th