Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑๑) (16 ก.ย. 2563)  
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ (01 ก.ย. 2563)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักเทศบาล (21 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประจำเดือนให้แก่ผู้สูงอายุ (11 ส.ค. 2563)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเปียกในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 256... (11 ส.ค. 2563)
รับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (05 ส.ค. 2563)
การลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (30 ก.ค. 2563)
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (20 ก.ค. 2563)
แจ้งผู้ที่เดินทางไปจุดเสี่ยง "ระยอง" ให้ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (17 ก.ค. 2563)
รับโอนผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารที่ว่าง (15 ก.ค. 2563)
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโป... (15 ก.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (08 ก.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติงานตำบลมาบอำมฤต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (08 ก.ค. 2563)
รายงานผลการปฏิบัติงานตำบลมาบอำมฤต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (08 ก.ค. 2563)
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (03 ก.ค. 2563)
strategy_map_TEMPLATE_ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (03 ก.ค. 2563)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Cont... (30 มิ.ย. 2563)
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (22 มิ.ย. 2563)
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (17 มิ.ย. 2563)
คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด (17 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาศูนย์ผู้สูงอา... (15 ก.ย. 2563)  

กิจกรรม ผู้สูงอายุเทศบาลต... (13 ส.ค. 2563)  

โครงส่งเสริมด้านสุขภาพของ... (07 ส.ค. 2563)  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ... (28 ก.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการการประ... (24 ก.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบ... (21 ก.ค. 2563)

การประเมินประสิทธิภาพของอ... (21 ก.ค. 2563)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเ... (22 มิ.ย. 2563)

(19 มิ.ย. 2563)

ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงา... (18 มิ.ย. 2563)

ประชุมคณะบริหารความต่อเนื... (18 มิ.ย. 2563)

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเ... (17 มิ.ย. 2563)

คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจต... (17 มิ.ย. 2563)

เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นำ... (12 มิ.ย. 2563)

จิตอาสาพัฒนาศูนย์รู้รักษ์... (12 มิ.ย. 2563)

ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลมาบอำ... (15 พ.ค. 2563)

บุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธร... (05 พ.ค. 2563)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต แล... (21 เม.ย. 2563)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ก... (21 เม.ย. 2563)

การรับหน้ากากอนามัยเพื่อป... (02 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซ.พัฒนาคม 1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนยา... (17 ส.ค. 2563)  
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.บริเวณ ซ.สุขสำราญ... (30 ก.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ้งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ... (15 มิ.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาคม ๘ หมู่ที่ ๑๓ ต.ดอนยาง อ.ปะ... (31 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษมสุข ๘ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมต... (03 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๐๐๐๒ ซ.อยทุ่... (26 ก.พ. 2563)
ราคากลางโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายนอกอาคารสำนักงานเทสบาลตำบล... (04 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัวต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล... (06 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้า... (20 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย... (15 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี ห... (15 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้น คสล. อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราค... (28 ธ.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่รอบบริเวณโรงฆ่าสัวต์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธี... (29 พ.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางฯ โครงการ ก่อสร้างพื้น คสล.อาคารตลาดนัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (26 พ.ย. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (22 ส.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งบริเ... (09 ส.ค. 2561)
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต (16 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวีและท่อระบายนำ คอร. หมู่ที่1... (28 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานเสริมผิวจราจร คสล. และปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล.แบบเห... (19 ก.พ. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.0003 ซ.ว... (20 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอนผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายผู้บริหารที่ว่าง (15 ก.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การการรับโอนพนักงานเทศบาลมาบอำมฤต (21 เม.ย. 2563)  
รับโอนพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลมาบอำมฤตรับโอนพนักงานเทศบาล (13 ธ.ค. 2561)  
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเ... (16 ก.ค. 2555)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนาย... (14 พ.ค. 2555)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน... (20 ม.ค. 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมา... (16 ธ.ค. 2554)
ที่ ชพ ๕๒๙๐๑/ว ๑๑๑๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหา... (21 ต.ค. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th

Powered By mapammarit.go.th