Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมแนาวทางแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการเวทคืน (22 พ.ค. 2561)  
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ (26 เม.ย. 2561)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนมกราคม... (10 เม.ย. 2561)  
การจัดโครงการลานกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน (23 มี.ค. 2561)
การขอรับบริจาคไม้พื้นสะพานไม้เคี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่... (23 มี.ค. 2561)
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมาบอำ... (21 มี.ค. 2561)
การก่อสร้างงานเสริมผิวจรา คสล. และปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบเหลี่ยม ซอยพัฒนาคม ... (07 มี.ค. 2561)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนินในสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๑ (07 มี.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (07 มี.ค. 2561)
การขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน และการเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาสังคม เพื่อจัดทำ... (23 ก.พ. 2561)
การก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม ๑/๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว... (02 ก.พ. 2561)
ให้มาติดต่อเพื่อแจ้งย้ายจออกและจำหน่ายทะเบียนบ้าน (24 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง แจ้งให้หยุดกิจการบ้านนกอีแอ่น (18 ม.ค. 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม... (17 ม.ค. 2561)
การยื่นคำร้อง/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (16 ม.ค. 2561)
การยื่นคำร้อง/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (16 ม.ค. 2561)
การรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใ... (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตำแหน่ง ผู... (15 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กร... (12 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กร... (12 ธ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (13 ม.ค. 2561)  

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภ... (11 ม.ค. 2561)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (28 ธ.ค. 2560)  

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้... (19 ธ.ค. 2560)

วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุ... (23 ต.ค. 2560)

ดาวเรืองเพื่อพ่อ (18 ต.ค. 2560)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุม... (19 ธ.ค. 2559)

"งานรวมพลังแห่งความภักดี ... (22 พ.ย. 2559)

จัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิ... (25 ต.ค. 2559)

ลงนามถวายพระพร ๕ ธันวาคม ... (29 ก.ย. 2559)

การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัด... (09 ก.ย. 2559)

ต้อนรับนักปั่นจักรยาน Aud... (04 มิ.ย. 2559)

พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระ... (19 พ.ค. 2559)

การประชุมประชาคมพื่อจัดทำ... (16 พ.ค. 2559)

ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน ... (09 พ.ค. 2559)

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ต้อนรั... (25 เม.ย. 2559)

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังห... (14 เม.ย. 2559)

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ... (13 เม.ย. 2559)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเท... (03 ก.พ. 2559)

การแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ๗ ค... (28 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวีและท่อระบายนำ คอร. หมู่ที่1... (28 ก.พ. 2561)  
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานเสริมผิวจราจร คสล. และปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล.แบบเห... (19 ก.พ. 2561)  
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.0003 ซ.ว... (20 ธ.ค. 2560)  
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม1/8 ด้วยวิธีประกวดราคา... (23 พ.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ตรอกยายหวิน ซ.พัฒนาคม1/10 ม.1 กว้าง 8 เมตร หน... (14 พ.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (20 ต.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (10 ต.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยวิธีประก... (28 ก.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... (14 ก.ย. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๕ กิโลวัตต์ แบบออนกริด เทศ... (07 ส.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. บริเวณซอยพัฒนาคม1/6 ถนนพัฒนาคม หม... (04 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.บริเวณซอยพัฒนาคม... (23 มิ.ย. 2560)
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจ... (15 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบอำนวยความปลอดภัยการจราจร บริเวณเขตเทศบาลตำบลมา... (01 มี.ค. 2560)
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (18 ต.ค. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูรั่ว ประตู และป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ... (15 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ พร้อมอา... (09 พ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (03 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้... (09 ก.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ พร้อมอา... (04 ก.ย. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th