Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

สถานที่ตั้ง พื้นที่
     เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้งปัจจุบัน
     สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตั้งอยู่เลขที่ 111 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ระยะทางและเส้นทางการเดินทาง
        -  เทศบาลตำบลมาบอำมฤตห่างจาก กรุงเทพมหานคร 450 กิโลเมตร   
        -  ห่างจากอำเภอเมืองชุมพร 60 กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอละแม 180 กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอเมืองหลังสวน 135 กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอพะโต๊ะ 200 กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอสวี 92  กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอทุ่งตะโก 120 กิโลเมตร
        -  ห่างอำเภอท่าแซะ 41 กิโลเมตร
        -  ห่างจากอำเภอปะทิว 22 กิโลเมตร


อาณาเขต
     ทิศเหนือ
          ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3253 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 - สถานีรถไฟมาบอำมฤต ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน - ไปบ้านทุ่งกระบากบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3253 ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สถานีรถไฟมาบอำมฤตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทาง1,200  เมตร
     
ทิศตะวันออก
          จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านถนนด่านหนองคุย และห้วยท่าน้อย ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งริมถนนทางไปอำเภอปะทิวฟากตะวันออก ตรงคอสะพานข้ามห้วยแก่งแตกฝั่งเหนือ

     ทิศใต้
          จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางรถไฟสายใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ตรง กม. 423.000 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง 500 เมตร
     ทิศตะวันตก
          จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านทุ่งเรี้ย ฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปทางทุ่งกระบากถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านทุ่งกระบากฟากตะวันตกตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านทุ่งกระบาก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3253 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 - สถานีรถไฟมาบอำมฤต

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
     
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินสูง โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีฝนตกชุก อุณหภูมิสูงสุด 39 องศา และอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศา ซึ่งแนวโน้มในอนาคตอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน คาดการณ์ ปีพ.ศ.2560 อุณหภูมิสูงสุด 40 - 42 องศา

พื้นที่
     เทศบาลตำบลมาบอำมฤต มีพื้นที่ 7.88 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตการบริหารงานครอบคลุม 3 หมู่บ้าน/6 ชุมชน ดังนี้
 หมู่บ้านประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน (ไม่ครอบคลุมทั้งหมด)
          - หมู่ที่ 1   บ้านมาบอำมฤต
          - หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งน้ำใส
          - หมูที่ 13 บ้านในบ้าน 
ชุมชนประกอบด้วย 6 ชุมชน 
          - ชุมชนมาบอำมฤต
          - ชุมชนพัฒนาคม
          - ชุมชนทุ่งน้ำใส
          - ชุมชนสุขสำราญ
          - ชุมชนในบ้าน
          - ชุมชนศิริวิโรจน์


สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th