Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ม.ค. 2563
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต จัดโครงการ"รณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล" โดยนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเดินรณรงค์ฯ

21 พ.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จัดสถานที่สำหรับลอยกระทงให้ประชาชน ณ บริเวณสระน้ำศูนย์รู้รักษ์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต(สนง.เทศบาลตำบลหลังเก่า)

20 พ.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต กิจกรรมนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

22 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต กิจกรรม วิ่ง ชม ชิม วิถีชุมชนมาบอำมฤต

14 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต กิจกรรมนันทนาการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและกิจกรรม “ศิลปะบนวัสดุ” ประจำเดือนกันยายน 2562

13 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการ “จิตอาสาพัฒนาถนนท้องถิ่น”

12 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้

09 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการฝึกอบรม พัฒนาจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

06 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม

05 ก.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการควบคุมโรคมาลาเรียและไข้เลือดออก

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th

Powered By mapammarit.go.th