Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์การแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานการปฎิบัติงานประจำปี
กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 พ.ย. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ประจำปี ๒๕๖๑

18 ต.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว

18 ต.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

26 ก.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ ณ น้ำตกมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

26 ก.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจาก เทศบาลตำบลนาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

25 ก.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

22 ก.ค. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต โครงการย่อย กิจกรรมลานศิลปะแก่เด็กเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ชุมพร

19 มิ.ย. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต 16-17 มิถุนายน 2561 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกีฬาฟุตบอลแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561

19 มิ.ย. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต 15 มิถุนายน 2561โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ น้ำตกมาบอำมฤต

19 มิ.ย. 2561
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต 1 มิถุนายน 2561 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนยาง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th
Powered By mapammarit.go.th