Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มิ.ย. 2563
ถึง
19 มิ.ย. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 - เมษายน 2563
19 พ.ค. 2563
ถึง
15 พ.ค. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธ์ุผักปลูกและปุ๋ยตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ,ซื้อวัสดุสำนักงาน ,ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเจอร์
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ,ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ,ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชุดคัดแยกขยะ ฐานว่างแบบโครงเหล็กตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนดฯ
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าใช่จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัชโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม8 ม.13 ต.ดอนยาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ฯ(e-bidding)
13 เม.ย. 2563
ถึง
13 เม.ย. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
08 เม.ย. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓)
07 เม.ย. 2563
ถึง
07 เม.ย. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๓)
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 เม.ย. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการอบรมปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2564
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th

Powered By mapammarit.go.th