Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Social Network
เกี่ยวกับเรา
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนจัดการพัสดุ
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรการให้บริการ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
การกำหนดสมัยประชุมสามมัญ
เรียกประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมประชุมสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล และ ทะเบียนราษฎร
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม - ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ต.ค. 2562
ถึง
09 ต.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒)
31 ก.ค. 2562
ถึง
07 ส.ค. 2563
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
31 ก.ค. 2562
ถึง
07 ส.ค. 2563
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๓ (เดือน เมษายน ๒๕๖๒-มิถุนายน ๒๕๖๒)
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑-ธันวาคม ๒๕๖๑)
16 ม.ค. 2562
ถึง
07 พ.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ้งมิใช้งานก่อสร้าง โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
09 พ.ย. 2561
ถึง
09 พ.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต เปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับพื้นที่รอบบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
06 ส.ค. 2561
ถึง
06 ส.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ราคากลาง งานปรับปรุงแผงขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
31 ก.ค. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
12 มิ.ย. 2561
ถึง
12 ก.ค. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โคงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2562
ชุมพร ปะทิว ทต.มาบอำมฤต แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(งวดที่๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐- มีนาคม ๒๕๖๑)

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 0-7765-6289,
0-7765-6290,0-7765-6292 โทรสาร : 0-7765-6289,0-7765-6290 ต่อ 105 อีเมล์ : admin@mapammarit.go.th

Powered By mapammarit.go.th