-->
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ถนนวงศ์วานิช ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
โทรศัพท์ : 077-656289 , 077-656290 โทรสาร : 077-656289 ต่อ 105
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@mapammarit.go.th